top of page

Kurz moderního krasopisu štětci v angličtině
Modern Brush Calligraphy Course in English

 

Moderní krasopis vycházející z barokního písma copperplate lze provádět mnoha různými médii. Základem je namáčecí pero, populární jsou fixy, ale nesmíme opomenout ani štětce.

Krásně psát štětcem otvírá neskýtané možnosti a propojuje krasopis s tak úžasnou technikou jako je akvarel a metalické barvy na tmavé papíry.


Předešlá zkušenost s krasopisem je výhodou, nikoli podmínkou.

Náplní kurzu nebude jen psát podle předlohy, ale hlavně objevit svět barev a kreativního písma. Nezůstaneme jen u vázaného písma, ale podíváme se i na písmo hůlkové.

A to vše v angličtině. Kromě kreativity a zábavy si tedy procvičíte i svoji anglickou konverzaci.

V ceně kurzu jsou psací potřeby, které vám připravím i občerstvení.

Kurz bude trvat 3 hodiny

Cena za veřejný kurz 1990Kč.

Modern calligraphy based on baroque copperplate script can be done with all kinds of media. The basic is surely a dip pen, markers are very popular but let us not forget brushes either.

Beautiful writing with a brush opens up endless possibilities and connects calligraphy with such an amazing technique as watercolor or using metallic colors on dark papers.

Previous experience with calligraphy is an advantage, not a requirement.

The content of the course will not only be to write according to the template, but mainly to discover the world of colors and creative letters. We will not focus just on cursive writing, but we will also look at some block fonts.

And all of that in English! In addition to creativity and fun, you can also practice your English conversation.

The price of the course includes basic writing tools, which I will prepare for you, as well as refreshment.

The course will last 3 hours

Price CZK 1,990.

OSTRAVA
23. 2. 2023
17-20hod

bottom of page