KREATIVNÍ KROUŽKY PRO DĚTI v PÍSMODÍLNĚ

Od 22. 9. 2020

Pro děti 6-13 let

Kreativní kroužky pro děti vznikly na popud vás kreativních rodičů. Mám radost, že setkání s vámi vedlo nejen k vaší spokojenosti
s kurzem, který jste u mne prošli, ale i důvěře, že byste mi svěřili svoje ratolesti. Moc si toho vážím.

A protože sama jako máma dvou dětí dobře vím, jaký pozitivní vliv rozvíjení tvořivosti na děti má, otevřela jsem ve svém ateliéru Písmodílna letos odpolední kroužky určené právě dětem.

Kreativní kroužek

Kreativní kroužek anglicky

Tvořím jako tygr
IMG_0232.JPG
IMG_0234.JPG

Na kroužku se chci s dětmi věnovat běžným kreativním technikám, ale ráda bych se více zaměřila na tvorbu spojenou právě s písmem, což je mi nejbližší, i když ne výlučně. Budeme tedy s dětmi kreslit, malovat, stříhat, lepit, šít a taky trošku psát a objevovat propracovaný písmenkový svět.

Kreativní kroužek anglicky je náplní úplně stejný jako

můj kreativní kroužek běžný jen s tím rozdílem, že budu

s dětmi celou dobu mluvit anglicky. Cílem kroužku tedy

není výuka angličtiny, pouze procvičení konverzace.

Mám za sebou dvacetiletou překladatelskou zkušenost

a ráda své znalosti propojím s tvořivostí. Věřím, že to pro vaše

děti může být prospěšné hned dvakrát.

Proto je vhodný pro děti, které už nějakou angličtinu znají a potřebují si ji procvičovat hravou formou. Kroužek může být zároveň zajímavý tedy i pro děti bilingvní.

Americká vlajka Balloon

Každý kroužek trvá 90 min.

Místo pro 8 dětí.

Cena zahrnuje veškeré výtvarné pomůcky a pitný režim.

10% sleva pro sourozence.

Místo konání: Písmodílna, Ostrava - Poruba, Opavská 821/65

(Písmodílna je bohužel v 1. patře bez výtahu, je-li tato informace pro vaše děti nějak důležitá.)

IMG_0233.JPG

OSTRAVA PÍSMODÍLNA

středa

15:30-17:00

OSTRAVA PÍSMODÍLNA

úterý

15:00-16:30